Sportovní centrum

Zdravotní cvičení

Zdravá záda: cvičení pomáhající odstranit jednu z nejčastějších zdravotních obtíží. Jedná se o soustavu protahovacích, uvolňovacích a kompenzačních cvičení napomáhajících odstraňovat svalové dysbalance s přihlédnutím k individuálním potřebám a omezením jednotlivého cvičence.

Cvičení, které kombinuje strečink, uvolňovací cviky a zpevňovací cvičení používající doplňky jako je Bosu, Overball,posilovací gumy a malé jednoruční činky, se kterými jsou pohyby prováděny malou rychlostí se zaměřením se na výrazné procítění daného pohybu a polohy. Strečink je jedna z nejvíce opomíjených praktik, o kterých všichni vědí, ale málokdo je provádí. Správná forma provedení s dodržovanou délkou protažení Vám zajistí po každé lekci výrazné zlepšení pohybového rozsahu. Cvičení mají pozitivní dopad na posturální i fázické svalstvo a tím se efektivně odstraňují svalové dysbalance.

Cvičení je vhodné pro všechny věkové kategorie.

Čtvrtek

15:45Zdravotní cvičení
Pilates+protahování
Instruktor PetrRezervace